Kontakt z nami

tel.: +48 666 322 670

Formularz kontaktowy

Nota prawna

Materiały umieszczone na tej stronie są własnością firmy Mark Industrial Systems Ltd. lub reprezentowanych przez nią firm. Ich użycie do celów innych niż informacyjne, w szczególności kopiowanie, zmiana treści informacji, użycie całości lub fragmentów informacji we własnych publikacjach wymaga zgody właściciela.

Żaden z zawartych na tej stronie materiałów nie może zostać użyty z naruszeniem lub do naruszania praw własności intelektualnej, praw patentowych, zastrzeżeń i tajemnic handlowych, nawet jeśli udzielono pisemnej lub ustnej zgodny na użycie informacji lub materiałów.

Przytaczane tutaj opisy rozwiązań technicznych i technologicznych są przygotowane według najlepszej wiedzy w dniu ich publikacji. Mimo tego prezentowane niniejszym treści mogą ulegać zmianom lub dezaktualizacji, poszczególne pozycje mogą zostać zmienione lub wycofywane ze sprzedaży. Jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Strona nie zawiera kodu, który jest potencjalnie szkodliwy, jak np. spyware, adware, trojan horse, itp., nie pobiera też żadnych informacji o użytkowniku. Materiały zamieszczone na stronie zostały sprawdzone w dniu wydania aktualnym oprogramowaniem antywirusowym. Akcje uruchamiane przez stronę w przeglądarce internetowej mają na celu wyłącznie prezentowanie materiałów.

Jeśli masz uwagi lub pytania w tej kwestiach poruszanych w Nocie prawnej - skontaktuj się z nami.