Ogrzewanie radiofalowe

Produkt posiadający pewną zawartość wody poddany działaniu pola elektyromagnetycznego o częstotliwości radiowej (RF) pochłania jego energię tym samym rozgrzewając się. Jeśli dostarczona zostanie wystarczająca ilość energii, woda zamienia się w parę wodną i odparowuje.

Proces ogrzewania/odparowania radiofalowego jest:

 • endogenny: energia cieplna nie jest dostarczana do produktu za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, ale jest generowana wewnątrz wody zawartej w produkcie;
 • selektywny: energia elektromagnetyczna jest pochłaniana głównie przez wodę, a nie sam produkt;
 • kontrolowany: szybkość ogrzewania/odparowywania jest wprost proporcjonalna do ilości dostarczanej energii elektromagnetycznej, a ta energia może być precyzyjnie kontrolowana

Dzięki wyżej wymienionym cechom ogrzewanie radiowfalowe ma następujące zalety:

 • wysoka sprawność energetyczna: energia elektromagnetyczna jest przekazywana bezpośrednio do całości produktu oraz natychmiast i całkowicie wykorzystana do procesu ogrzewania; Ponadto transfer energii nie jest zależny od zmiennych parametrów takich jak wymiary i gęstości produktu;
 • znakomita jakość podgrzewanego/suszonego produktu: wszystkie problemy powodowane normalnie przez zjawisko przewodzenia ciepła są całkowicie wyeliminowane, a więc produkt jest ogrzewany równomiernie i łagodnie, bez ryzyka przypalenia lub nierównomiernego ogrzewania

Kontakt z nami

tel.: +48 666 322 670

Formularz kontaktowy

Technologia nagrzewania mikrofalowego stała się bardzo popularna w ciągu ostatnich 15 lat, jednak nie jest ona wolna od wad. Równocześnie rozwijane były systemy radiofalowe oparte na podobnej zasadzie, lecz o innej częstotliwości fal. Dzięki niższej częstotliwości systemów radiofalowych osiągnięto szereg zalet w porównaniu do nagrzewania w urządzeniach mikrofalowych.
Zalety urządzeń radiofalowych wobec urządzeń mikrofalowych:

 • Jednorodne ogrzewanie, niezależnie od rozmiarów i kształtu produktu
 • Brak przegrzewania punktowego i ryzyka przypaleń
 • Samoregulacja wydzielanej mocy w zależności od poziomu wilgotności
 • Tańsza eksploatacja: komponenty systemu opartego o technikę radiofalową są mniej skomplikowane i ogólnie tańsze, ponadto posiadają wyższą sprawność układu generatora pola elektromagnetycznego
 • Bezpieczniejsza eksploatacja: fale radiowe nie są tak niebezpieczne dla żywych organizmów jak mikrofale, generują też mniejsze nakłady na kontrolę ekranowania urządzenia
 • Łatwiejsza eksploatacja: produkty mogą zachodzić na siebie, leżeć jeden na drugim, a fale radiowe nagrzeją jednakowo każdy z produktów

Liczne zalety występują także w odniesieniu do ogrzewania rezystancyjnego (Ohmic, 50 Ohm, itp.).

Tunele suszące do wypieków

Suszenie radiofalowe wyrobów piekarskich, szczególnie cukierniczych, bezpośrednio po wyjściu z pieca piekarniczego pozwala na poprawienie kruchości, trwałości, a przede wszystkim pozwala skrócić proces pieczenia, zredukować ryzyko nadmiernego spieczenia powierzchni produktu, ujednolicić poziom wilgotności produktu do pożądanego poziomu. W wielu przypadkach zastosowanie suszenia radiofalowego przynosi znaczące korzyści jakościowe i ekonomiczne. W wielu przypadkach, w zależności od charakterystyki produktu i konkretnych celów procesu termicznego, zapewniając wymaganą energię za pomocą pola elektromagnetycznego zamiast tradycyjnego systemu opartego o przewodzenie ciepła, konwekcję lub promieniowanie, może przynieść różne korzyści technologiczne i ekonomiczne. Zdarza się, że ogrzewanie za pomocą fal elektromagnetycznych pozwoli osiągać wyniki, które nie mogą być osiągnięte w żadnym przypadku w tradycyjnym piecu piekarniczym.
Szczegóły: tunele suszarnicze dla piekarnictwa

Czytaj dalej

Tunele do rozmrażania radiofalowego mięsa, ryb, warzyw, owoców i innych

Szybkie defrostery radiofalowe

Tradycyjne rozmrażanie jest powolne i nieuchronnie związane z utratą walorów sensorycznych przez produkt. Znaczne są również straty spowodowane przez odciek powstający w procesie rozmrażania. Z uwagi na powolność procesu rozmrażania musi być on rozpoczęty z odpowiednim wyprzedzeniem, zaś ze względu na koszty, szarża produktu nie może być ani za mała, ani za duża – rodzi to trudności natury logistycznej, szczególnie w obecnych czasach, gdzie coraz częściej wymagane są dostawy „Just-in-time” w bardzo krótkim czasie od złożenia zamówienia. Rozwiązaniem są szybkie defrostery radiofalowe, które rozmrażają produkty w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut, ponadto nie powodując zjawiska wytrącania wody z produktu, ani nadmiernego wzrostu bakterii, ani też utraty walorów sensorycznych. Co najważniejsze proces rozmrażania radiofalowego przebiega jednolicie w całej bryle produktu, niezależnie od opakowania i może być kontrolowany bardzo precyzyjnie, co pozwala na doprowadzenie w krótkim i przewidywalnym czasie całego produktu do pożądanej temperatury.
Szczegóły: tunele rozmrażające i ogrzewające

Czytaj dalej

Błyskawiczna pasteryzacja i sterylizacja soków i przetworów owocowych

Tradycyjne metody ogrzewania produktów płynnych rodzą liczne problemy związane z powolnym procesem przewodnictwa ciepła: jeśli medium jest zbyt gorące, następuje miejscowe przegrzewanie i przypalanie produktu, konieczne jest stosowanie dużych wymienników ciepła, często wyposażonych w zgarniacze. Generalnie ich utrzymanie i eksploatacja nie są tanie, często same wymienniki również są dosyć kosztowne. Problemów tych pozbawione jest ogrzewanie radiofalowe, które wytwarza temperaturę bezpośrednio w cząsteczkach wody, dzięki czemu ogrzewanie jest bardzo szybkie, jednolite w całym przekroju, a nadto proces może być precyzyjnie kontrolowany co zapobiega utracie walorów sensorycznych i odżywczych przez produkty. Przemysł produktów upłynnionych i płynnych coraz częściej wdraża procesy ciągłej pasteryzacji i sterylizacji w rurach, a następnie chłodzenia i napełniania aseptycznego.
Szczegóły: maszyny pasteryzujące i sterylizujące do płynów

Czytaj dalej

Urządzenia mikrofalowe

Technologia grzania mikrofalowego została spopularyzowana w latach 80-tych ubiegłego stulecia, kiedy w formie kuchenek mikrofalowych trafiła do gospodarstw domowych. Jednak koncept ogrzewania falami elektromagnetycznymi pojawił się kilkadziesiąt lat wcześniej, jako pomysł na zagospodarowanie efektu wywoływanego przez radary pracujące w zakresie centymetrowej długości fal, a objawiającej się bardzo szybkim nagrzewaniem obiektów znajdujących się w bezpośredniej bliskości generatora i anten nadawczych.

Urządzenia mikrofalowe są zaliczane do grupy urządzeń pracujących w oparciu o emisję fal elektromagnetycznych, takich jak radio i inne urządzenia transmisji bezprzewodowej oraz urządzenia rentgenowskie, zaś ich wyróżnikiem jest długość fali elektromagnetycznej - inna niż w pozostałych wymienionych urządzeniach.
Szczegóły: urządzenia mikrofalowe

Czytaj dalej