Ogrzewanie radiofalowe

Produkt posiadający pewną zawartość wody poddany działaniu pola elektyromagnetycznego o częstotliwości radiowej (RF) pochłania jego energię tym samym rozgrzewając się. Jeśli dostarczona zostanie wystarczająca ilość energii, woda zamienia się w parę wodną i odparowuje.

Proces ogrzewania/odparowania radiofalowego jest:

 • endogenny: energia cieplna nie jest dostarczana do produktu za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, ale jest generowana wewnątrz wody zawartej w produkcie;
 • selektywny: energia elektromagnetyczna jest pochłaniana głównie przez wodę, a nie sam produkt;
 • kontrolowany: szybkość ogrzewania/odparowywania jest wprost proporcjonalna do ilości dostarczanej energii elektromagnetycznej, a ta energia może być precyzyjnie kontrolowana

Dzięki wyżej wymienionym cechom ogrzewanie radiowfalowe ma następujące zalety:

 • wysoka sprawność energetyczna: energia elektromagnetyczna jest przekazywana bezpośrednio do całości produktu oraz natychmiast i całkowicie wykorzystana do procesu ogrzewania; Ponadto transfer energii nie jest zależny od zmiennych parametrów takich jak wymiary i gęstości produktu;
 • znakomita jakość podgrzewanego/suszonego produktu: wszystkie problemy powodowane normalnie przez zjawisko przewodzenia ciepła są całkowicie wyeliminowane, a więc produkt jest ogrzewany równomiernie i łagodnie, bez ryzyka przypalenia lub nierównomiernego ogrzewania

Kontakt z nami

tel.: +48 666 322 670

Formularz kontaktowy

Technologia nagrzewania mikrofalowego stała się bardzo popularna w ciągu ostatnich 15 lat, jednak nie jest ona wolna od wad. Równocześnie rozwijane były systemy radiofalowe oparte na podobnej zasadzie, lecz o innej częstotliwości fal. Dzięki niższej częstotliwości systemów radiofalowych osiągnięto szereg zalet w porównaniu do nagrzewania w urządzeniach mikrofalowych.
Zalety urządzeń radiofalowych wobec urządzeń mikrofalowych:

 • Jednorodne ogrzewanie, niezależnie od rozmiarów i kształtu produktu
 • Brak przegrzewania punktowego i ryzyka przypaleń
 • Samoregulacja wydzielanej mocy w zależności od poziomu wilgotności
 • Tańsza eksploatacja: komponenty systemu opartego o technikę radiofalową są mniej skomplikowane i ogólnie tańsze, ponadto posiadają wyższą sprawność układu generatora pola elektromagnetycznego
 • Bezpieczniejsza eksploatacja: fale radiowe nie są tak niebezpieczne dla żywych organizmów jak mikrofale, generują też mniejsze nakłady na kontrolę ekranowania urządzenia
 • Łatwiejsza eksploatacja: produkty mogą zachodzić na siebie, leżeć jeden na drugim, a fale radiowe nagrzeją jednakowo każdy z produktów

Liczne zalety występują także w odniesieniu do ogrzewania rezystancyjnego (Ohmic, 50 Ohm, itp.).

Tunele do rozmrażania radiofalowego mięsa, ryb, warzyw, owoców i innych

Szybkie defrostery radiofalowe

Tradycyjne rozmrażanie jest powolne i nieuchronnie związane z utratą walorów sensorycznych przez produkt. Znaczne są również straty spowodowane przez odciek powstający w procesie rozmrażania. Z uwagi na powolność procesu rozmrażania musi być on rozpoczęty z odpowiednim wyprzedzeniem, zaś ze względu na koszty, szarża produktu nie może być ani za mała, ani za duża – rodzi to trudności natury logistycznej, szczególnie w obecnych czasach, gdzie coraz częściej wymagane są dostawy „Just-in-time” w bardzo krótkim czasie od złożenia zamówienia. Rozwiązaniem są szybkie defrostery radiofalowe, które rozmrażają produkty w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut, ponadto nie powodując zjawiska wytrącania wody z produktu, ani nadmiernego wzrostu bakterii, ani też utraty walorów sensorycznych. Co najważniejsze proces rozmrażania radiofalowego przebiega jednolicie w całej bryle produktu, niezależnie od opakowania i może być kontrolowany bardzo precyzyjnie, co pozwala na doprowadzenie w krótkim i przewidywalnym czasie całego produktu do pożądanej temperatury.

Czytaj dalej

Dzięki redukcji strat z tytułu odcieku o średnio od 2 do 4% oraz najniższym kosztom eksploatacji wśród urządzeń rozmrażających falami elektromagnetycznymi nasze urządzenia spłacają się w ciągu kilku miesięcy i są jednocześnie najtańsze w eksploatacji w klasie urządzeń do szybkiego rozmrażania.

Opis

Instalacje radiofalowe działają na podobnej zasadzie jak mikrofalowe, jednak są pozbawione ich typowych wad takich jak niejednorodne ogrzewanie i punktowe przegrzewanie produktu oraz konieczność bardzo szczelnego ekranowania całych instalacji, ponieważ są znacznie bezpieczniejsze dla istot żywych. Oczywiście proces ten wymaga dostarczenia energii, jednak zyski osiągnięte dzięki redukcji strat odcieku oraz zapotrzebowania na czas i powierzchnię magazynową z powodzeniem rekompensują te koszty pozwalając na bardzo szybką spłatę instalacji radiofalowej.

Tradycyjne rozmrażanie

Wybór, wdrażanie i monitorowanie metod zamrażania i rozmrażania mają pierwszorzędne znaczenie w kontroli jakości surowców i przetworzonych produktów spożywczych.
Tradycyjne metody rozmrażania wprowadzić szereg problemów związanych bezpośrednio ze zjawiskami wymiany ciepła:

 • Transfer ciepła jest jako taki mechanizmem powolnym oraz im większa rozmiary produktu, tym dłuższy jest czas potrzebny dla procesu rozmrażania; co powoduje długi czas pomiędzy usunięciem produktu z chłodni i kolejnym etapem jego przetwarzania;
 • Ponieważ bakterie mogą przetrwać w ujemnych temperaturach przechowywania, w powolnym procesie rozmrażania istnieje znaczna szansa dla rozwoju bakterii w produkcie;
 • Proporcjonalnie wysokie odcieki mogą wynikać z długich czasów rozmrażania, powodując zmiany w teksturze produktów, co prowadzi do znacznych, natychmiastowych strat ekonomicznych;
 • Nie jest możliwe przyspieszenie procesu rozmrażania poprzez zwiększenie temperatury czynnika grzewczego, gdyż może to spowodować poważne pogorszenie jakości powierzchni produktu;
 • Długi czas rozmrażania oznacza, że proces wsadowy jest nieunikniony, co skutkuje kosztami manipulacyjnymi z dodatkowym ryzykiem uszkodzeń produktu;
 • Ponieważ ciepło potrzebne do rozmrażania jest dostarczane przez powietrze, wodę lub parę do komór rozmrażających lub sprzęt charakteryzujący się dużą powierzchnie styku z otoczeniem, szybkość przetwarzania jest często pod wpływem zewnętrznych warunków środowiskowych, które są trudne do opanowania.

Rozmrażanie radiofalowe

Wad konwencjonalnych metod podgrzewania można uniknąć dzięki zdolności częstotliwości radiowej (RF) do szybkiego wytwarzania ciepła w całej objętości produktu. Proces ogrzewania jest szybki, jednolity i kontrolowany, co powoduje znaczące zmniejszenie odcieków i minimalizację pogorszenia jakości produktów ze względu na wzrost bakterii. Metoda ogrzewania radiofalowego zapewnia elastyczność w planowaniu produkcji i jest idealnym rozwiązaniem dla wielu procesów ogrzewania, zmiękczania i rozmrażania. Produkt jest umieszczany na przenośniku taśmowym urządzenia i jest przenoszony w sposób ciągły przez jednostkę radiofalową (tunel) przechodząc pomiędzy górnymi i dolnymi płytami metalowymi. Te płyty (zwane elektrodami) tworzą kondensator elektryczny, a produkt między płytami staje się elementem dielektrycznym kondensatora. Płytki elektrod połączone są z generatorem fal radiowych o częstotliwości oscylacji rzędu kilku milionów cykli na sekundę.
Gdy generator częstotliwości radiowej wytwarza napięcie przemienne o wysokiej częstotliwości między płytami kondensatora, dipole cząsteczek wody z zamrożonego produktu wibrują i obracają się odpowiednio do zmieniającej się polaryzacji między naprzeciwległymi elektrodami. Zjawisko to powoduje tarcie międzycząsteczkowe, które z kolei generuje ciepło szybko i równomiernie w obrębie całej masy produktu niezależnie od jego wielkości, wagi, kształtu i przewodności cieplnej.
Ilość ciepła powstającą wewnątrz produktu w czasie rozmrażania można dokładnie regulować sterując napięciem na powierzchni elektrod oraz prędkością przesuwu taśmociągu.

Zalety

Zalety metody rozmrażania radiofalowego

 • Rozmrażanie zachodzi w ciągu minut, a nie godzin lub dni, nawet w przypadku dużych bloków produktów oraz, w razie potrzeby, bezpośrednio wewnątrz opakowania wykorzystywanego do przechowywania i dystrybucji detalicznej (kartony, torby z polietylenu, itp.);
 • Szybkość przetwarzania oraz jednorodność minimalizuje ryzyko degradacji produktu (odcieki, pogorszenie sensorycznych, właściwości chemicznych i fizycznych, wzrost bakterii, itp.), a tym samym przyczynia się do zachowania najlepszej jakości produktu, zwłaszcza w przypadku produktów wrażliwych na ciepło;
 • Produkt można otrzymać w odpowiedniej temperaturze potrzebnej do następnego etapu przetwarzania;
 • Dzięki dużej szybkości przetwarzania ogrzewanie radiofalowe można prowadzić w sposób ciągły, ze znaczącymi korzyściami logistycznymi w manipulacji produktem i harmonogramie wytwarzania. Produkcja może być zorganizowane zgodnie z kryteriami "just-in-time" co jest ogromną zaletą w przypadku nagłych zamówień, zmian w zamówieniu w ostatniej chwili lub w czasie jego realizacji, itp.;
 • Warunki atmosferyczne i zewnętrznego otoczenia nie mają wpływu na proces więc może on być dokładnie i spójnie kontrolowany;
 • Urządzenia radiofalowe wymagają znacznie mniej miejsca w porównaniu do tradycyjnych pomieszczeń i urządzeń do rozmrażania – dzięki temu odpowiednie koszty produkcyjne mogą być znacznie zmniejszone.

Specyficzne cechy urządzeń radiofalowych do rozmrażania

 • Częstotliwość równa 27,12 MHz.
 • Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 i stali nierdzewnej 316 poddanej zabiegom zapobiegającym korozji (pasywacja, trawienie) i wykończona przez mikrokulowanie.
 • Stopień ochrony IP65: zewnętrzne skrzynki ochrona generatora RF wykonane są z płyt izolacyjnych typu sandwich z blachy i mają ramę nośną ze stali nierdzewnej AISI 304.
 • Szeroka taśma przenośnika (do 180 cm) wykonana z modułów z twardego polietylenu lub wzmocnionego poliestru w zależności od produktu, który ma być przetworzony.
 • Wbudowana urządzenia do mycia przenośnika taśmowego i tunelu z pełnym dostępem do wnętrza przez wiele drzwi panelu bocznym.
 • System sterowania PLC dla wielu receptur produktów.
 • Wydajności mogą się zmieniać w zależności od rodzaju produktu oraz wymaganej temperatury końcowej.
 • Radiofalowy sprzęt rozmrażający jest dostępny w rozmiarach od 3 kW do 85 kW (wyjściowe wartości mocy). Moduły można łączyć w celu zwiększenia mocy produkcyjnych, nawet w późniejszym etapie produkcji, w miarę jak rośnie zapotrzebowanie na wydajność.

Zdjęcia

 • tunel rozmrażalniczy RF 85kW
 • tunel rozmrażalniczy RF 3 x 85kW
 • przenośnik do produktów zapakowanych
 • przenośnik do produktów luzem
 • rynny do zbierania wody
 • otwory inspekcyjne
 • dysze do automatycznego mycia taśmociągu
 • dysze do automatycznego mycia taśmociągu
 • dysze do automatycznego mycia taśmociągu

Filmy

Mięso

Szybkie rozmrażanie ciągłe mięsa

Szybkie rozmrażanie bloków mięsa - Brazylia

Szybkie rozmrażanie mięsa wołowego i wieprzowego - Niemcy

Szybkie rozmrażanie mięsa wołowego, cielęcego, wieprzowego, owczego - Australia

Szybkie rozmrażanie mięsa wołowego i drobiowego - Izrael

Szybkie rozmrażanie mięsa wieprzowego - Słowacja

Szybkie rozmrażanie mięsa drobiowego i wieprzowego - Hiszpania

Szybkie rozmrażanie mięsa indyków - Hiszpania

Szybkie rozmrażanie filetów drobiowych w blokach - Brazylia

Szybkie rozmrażanie bloków mięsa - Izrael

Szybkie rozmrażanie nóg drobiowych - Korea Południowa

Szybkie rozmrażanie kurczaka

Szybkie rozmrażanie wieprzowiny

szybkie rozmrażanie wieprzowiny i kurczaka - Bułgaria

szybkie rozmrażanie mięsa renifera - Norwegia

szybkie rozmrażanie płuc wołowych

szybkie rozmrażanie kurczaka, wieprzowiny i wołowiny - Korea Południowa

szybkie rozmrażanie wołowiny i kurczaka - Turkmenistan

szybkie rozmrażanie wołowiny - Nowa Zelandia

szybkie rozmrażanie kurczaka - Afryka Południowa

szybkie rozmrażanie wołowiny, jagnięciny i dziczyzny - Niemcy

szybkie rozmrażanie kurczaka - Korea Południowa

szybkie rozmrażanie kurczaka - Kanada

szybkie rozmrażanie nóg z kurczaka - Korea Południowa

szybkie rozmrażanie żeberek wieprzowych - Rumunia

Ryby

Szybkie rozmrażanie ciągłe ryb i owoców morza

Szybkie rozmrażanie krewetek - Holandia

Szybkie rozmrażanie ryb - Francja

Szybkie rozmrażanie ryb - Rosja

Szybkie rozmrażanie bloków mrożonej makreli - Malezja

Szybkie rozmrażanie sardynek w mrożonych blokach - Malezja

Szybkie rozmrażanie ryb - Taiwan

Szybkie rozmrażanie filetów ryb w blokach - USA

Szybkie rozmrażanie bloków Makreli

Szybkie rozmrażanie bloków surimi

szybkie rozmrażanie ryb - Polska

szybkie rozmrażanie morszczuka - Namibia

szybkie rozmrażanie halibuta i soli - Taiwan

szybkie rozmrażanie makreli i sardynek - Malezja

szybkie rozmrażanie dorsza i kalmarów - Hiszpania

szybkie rozmrażanie ryb - Rosja

szybkie rozmrażanie morszczuka, żabnicy, miętusa - Afryka Południowa

Owoce

Szybkie rozmrażanie truskawek IQF oraz pulpy truskawkowej w blokach

szybkie rozmrażanie owoców IQF i mrożonej pulpy - Korea Południowa

Warzywa

szybkie rozmrażanie papryczek chili - Korea Południowa

Dane techniczne

Moc RF (kWRF)
3
7
20
40
85
105
Wymiary Dł.xSz.xWys. (m)
1.1 x 0.75 x 1.6
4.2 x 1.4 x 2.6
5.7 x 2.0 x 3.6
7.7 x 2.0 x 3.6
9.2 x 2.4 x 3.6
9.2 x 2.4 x 3.6
Szerokość taśmociągu (mm)
n/d (wsadowy)
0.6
1.4
1.4
1.8
1.8
Długość dodatkowego modułu (m)
niedostępny
niedostępny
niedostępny
niedostępny
5
5
System chłodzenia generatora
powietrze
powietrze
powietrze
powietrze lub woda
woda
woda
Moc zainstalowana (kVA)
6
12
35
66
140
165
Wydajność pojedynczego modułu (kg/h)
60 - 200
90 - 350
250 - 1,000
500 - 2,000
1,000 - 4,000
1,000 - 5,000

Przykładowe produkty

Mięso

Wołowina - elementy (7% tłuszczu)
Blok 20 kg
Z -18°C do -3 / 0°C w 25 minut

 

Wołowina - elementy (15% tłuszczu)
Blok 20 kg
Z -18°C do -4 / 0°C w 25 minut

 

Łopatka wieprzowa (20% tłuszczu)
Blok 20 kg
Z -12°C do -4 / -1°C w 18 minut

 

Wieprzowina (20% tłuszczu)
Blok 16 kg pakowany próżniowo
Z -12°C do -4 / 0°C w 18 minut

 

Wołowina
Blok 25 kg
Z -20°C do -8 / -6°C w 20 minut
Z -20°C do -4 / -2°C w 35 minut (z opcją LN2)

 

Kurczak
Pudełko kartonowe 10 kg
Z -18°C do -2 / 0°C w 30 minut

 

Kurczak - Drumsztyk
Pudełko kartonowe 10 kg
Z -18°C do -2 / +2°C w 30 minut

 

Kurczak - Filet
Pudełko kartonowe 10 kg
Z -18°C do -3 / 0°C w 30 minut

 

Nerki wołowe
Blok 23 kg
Z -18°C do -4 / -1°C w 30 minut

 

Ozory wołowe
Pakowane próżniowo 2.2 kg
Z -18°C do -3 / 0°C w 20 minut

 

Schab wieprzowy
Blok 20 kg
Z -20°C do -2 / 0°C w 30 minut

 

Żeberka wieprzowe
Pakowane próżniowo po 10 kg
Z -20°C do -5 / -2°C w 20 minut

 

Wieprzowina - elementy (72% mięsa)
Blok 27 kg
Z -18°C do -2°/ 0°C w 40 minut
Z -18°C do -4°/ -2°C w 20 minut

 

Odskórowany boczek
Blok 5 kg
Z -18°C do -5 / -3°C w 15 minut

 

Elementy wołowe (95% mięsa)
Blok 20 kg
Z -18°C do -4 / -2°C w 30 minut

 

Elementy wołowe (90% mięsa)
Blok 20 kg
Z -18°C do -3 / 0°C w 40 minut

 

Elementy wołowe (70-85% mięsa)
Blok 15 kg
Z -18°C do -7 / -4°C w 12 minut

 

Łopatka wieprzowa bez kości
Blok 27 kg
Z -18°C do -4 / -1°C w 40 minut

 

Ryby

Emperor
Filet 20-25 kg
Z -20°C do -6 / -3°C w 20 minut

 

Kałamarnica
Blok 12 kg
Z -20°C do -4 / -1°C w 20 minut

 

Makrela
Blok 25 kg
Z -20°C do -4 / -1°C w 20 minut

 

Krewetka
2 worki 500 g/każdy w kartonowym pudełku
Z -20°C do -4 / -1°C w 15 minut

 

Kałamarnica IQF
2 worki 500 g/każdy w kartonowym pudełku
Z -20°C do -4 / -2°C w 15 minut

 

Mieszanka owoców morza
6 tacek 270 g/każda w kartonowym pudełku
Z -20°C do -5 / -3°C w 10 minut

 

Panierowane krewetki
20 tacek po 230 g w plastikowej skrzynce
Z -20°C do -5 / -2°C w 10 minut

 

Tilapia
Filety IQF
Z -20°C do -2 / +1°C w 10 minut

 

Panga (Pangasius)
Filety IQF w workach 900 g
z -20°C do -2 / 0°C w 8 minut

 

Kalmary
Krążki IQF
Z -20°C do -5 / -3°C w 10 minut

 

Przegrzebek IQF
4 worki po 250 g w kartonowym pudełku
Z -20°C do -5 / -4°C w 15 minut

 

Małże
2 worki po 500 g w kartonowym pudełku
Z -20°C do -4 / -2°C w 10 minut

 

Filet z łososia
Blok 8 kg
Z -20°C do -2 / 0°C w 40 minut

 

Łosoś
Cały bez głowy ok. 3 kg
Z -20°C do -3 / 0°C w 16 minut
Z -20°C do -2 / 0°C w 30 minut

 

Kawałki tuńczyka
Pakowane próżniowo po ok. 2 kg
Z -18°C do -6 / -4°C w 25 minut

 

Sardynki
Blok 10 kg
Z -20°C do -3 / -1°C w 25 minut

 

Krewetki IQF
Pudełko kartonowe 10 kg
Z -18°C do -3 / 0°C w 18 minut

 

Mięso z ogona langusty gotowane
2 kg worki in kartonowym pudełku (12 kg razem)
Z -18°C do -1 / +2°C w 20 minut

 

Obrane krewetki
36 tac po 110 g w plastikowej skrzynce
Z -18°C do -4 / -1 °C w 10 minut
Z -18°C do -2 / +1 °C w 20 minut

 

Obrane krewetki - szaszłyki
18 tac po 130 g w plastikowej skrzynce
Z -18°C do -2 / -1 °C w 10 minut
Z -18°C do -1 / +1 °C w 15 minut

 

Obrane krewetki - pierścionki ze sosem
12 tac po 130 g w plastikowej skrzynce
Shrimps: Z -18°C do -1 / +1 °C w 15 minut
Sauce: Z -18°C do -3 / +1 °C w 15 minut

 

Carpaccio z obranych krewetek
Taca 130 g
Z -18°C do -4 / -2 °C w 3 minut
Z -18°C do -3 / 0 °C w 15 minut

 

Obrane Krewetki koktajlowe
Blok 2,5 kg
Z -16°C do -2 / 0 °C w 10 minut
Z -16°C do -1 / +2 °C w 30 minut
Z -16°C do 0 / +3 °C w 40 minut

 

Krewetki (w skorupie)
Blok 2 kg
Z -18°C do -5 / -2 °C w 10 minut
Z -18°C do -2 / +2 °C w 20 minut

 

Dorsz filety
Blok 7,5 kg
Z -18°C do -4 / -1 °C w 10 minut
Z -18°C do -2 / +2 °C w 20 minut

 

Solony mielony dorsz
Blok 7,5 kg
Z -18°C do -4 / -1 °C w 10 minut

 

Gotowana polędwica z tuńczyka
Worki pakowane próżniowo ok. 7,5 kg
Z -18°C do -6 / -3 °C w 15 minut
Z -18°C do -5 / -1 °C w 20 minut

 

Połówki homara
6 woreczków próżniowych po 250 g w kartonie
Z -18°C do -5 / -2 °C w 15 minut

 

Kreweteki IQF w skorupie
Pudełko kartonowe 5 kg
Z -18°C do -5 / -2 °C w 10 minut
Z -18°C do -4 / -1 °C w 20 minut

 

Obrane krewetki IQF
Worek 10 kg
Z -20°C do -4 / -3 °C w 10 minut
Z -20°C do -3 / -2 °C w 15 minut

 

Małże (w skorupie)
6 worków pakowanych próżniowo po 500g w kartonie
Z -20°C do -5 / -4 °C w 20 minut

 

Langusty
6 toreb pakowanych próżniowo po 2 kg w kartonie
Z -20°C do -2 / -1 °C w 10 minut

 

Trąbik (w muszli)
Szczelnie zamknięta taca plastikowa 3 kg
Z -20°C do -3 / 0 °C w 10 minut

 

Surimi
5 worków pakowanych próżniowo po 2 kg w kartonie
Z -20°C do -6 / -5 °C w 10 minut

 

Żółcica (Limanda)
Blok 24 kg
Z -25°C do -4 / -1 °C w 60 minut

 

Cały łosoś
Ryba w całości ok 2-3 kg
Z -18°C do -4 / -1 °C w 15 minut

 

Miecznik
Kawałki ryby, 5-7 kg
Z -20°C do -4 / -1 °C w 25 minut

 

Panga - filety
4 bloki po 3 kg w kartonie
Z -18°C do -1 / 0 °C w 15 minut

 

Filety z halibuta
Blok 7 kg w kartonowym pudełku
Z -18°C do -1.5 / 0 °C w 20 minut

 

Kalmary
Blok 11 kg w kartonie
Z -18°C do -2 / 0 °C w 25 minut

 

Surowy tuńczyk
Grzbiety 2-3 kg w folii z tworzywa sztucznego
Z -18°C do -3 / 0 °C w 20 minut

 

Antar
2-3 kg / szt w plastikowym worku
Z -18°C do -4 / -1 °C w 20 minut

 

Macki kalmarów i ośmiornic
blok 10 kg w plastikowej skrzynce
Z -15°C do -3 / -2 °C w 25 minut

 

Surimi z mintaja
Blok 10 kg
Z -18°C do -3 / -1 °C w 15 minut

 

Morszczuk filety
Blok 7,5 kg
Z -18°C do -3 / -1 °C w 10 minut

 

Małe kalmary
Blok 11 kg w plastikowej torbie
Z -15°C do -3 / -2 °C w 30 minut

 

Warzywa

Marchew
Blok 20 kg
Z -18°C do -1 / +1°C w 15 minut

 

Szpinak
Blok 20 kg
Z -18°C do -1 / +2°C w 10 minut

 

Cebula
Blok 20 kg
Z -18°C do -2 / 0°C w 15 minut

 

Groszek
Blok 10 kg
Z -18°C do -1 / +1°C w 15 minut

 

Mieszanka warzyw
Blok 22 kg
Z -20°C do -2 / -1°C w 20 minut

 

Inne

Miękki ser
Krążki 350 gr
Z -18°C do -2 / +6°C w 15 minut

 

Masło
Pakowane w bloki 25 kg
Z -18°C do -3 / +4°C w 40 minut

 

Surowe ciasto chlebowe przed wyrośnięciem
Kęsy 330 g
Z -20°C do -2 / +10°C w 10 minut

 

Surowe ciasto chlebowe po wyrośnięciu
Kęsy 330 g
Z -20°C do 0 / +10°C w 10 minut

 

Danie gotowe: wołowina sautee / makaron / warzywa
24 tacki po 170 g w plastikowej skrzynce (3 warstwy)
Z -18°C do -3,5 / 0°C w 12 minut

 

Danie gotowe: morszczuk / ryż / warzywa
24 tacki po 350 g w plastikowej skrzynce (3 warstwy)
Z -18°C do -3,5 / 0°C w 20 minut

 

Danie gotowe: panierowany kurczak / gotowane ziemniaki / fasolka
12 tacek po 340 g w plastikowej skrzynce (3 warstwy)
Z -18°C do -3 / 0°C w 18 minut

 

Danie gotowe: zapiekanka pasterska (shepherd’s pie)
24 tacki po 300 g w plastikowej skrzynce (3 warstwy)
Z -18°C do -3,5 / 0°C w 15 minut

 

Danie gotowe: fish court bouillon
24 tacki po 140 g w plastikowej skrzynce (3 warstwy)
Z -18°C do -3,5/ 0°C w 12 minut