Ogrzewanie radiofalowe

Produkt posiadający pewną zawartość wody poddany działaniu pola elektyromagnetycznego o częstotliwości radiowej (RF) pochłania jego energię tym samym rozgrzewając się. Jeśli dostarczona zostanie wystarczająca ilość energii, woda zamienia się w parę wodną i odparowuje.

Proces ogrzewania/odparowania radiofalowego jest:

 • endogenny: energia cieplna nie jest dostarczana do produktu za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, ale jest generowana wewnątrz wody zawartej w produkcie;
 • selektywny: energia elektromagnetyczna jest pochłaniana głównie przez wodę, a nie sam produkt;
 • kontrolowany: szybkość ogrzewania/odparowywania jest wprost proporcjonalna do ilości dostarczanej energii elektromagnetycznej, a ta energia może być precyzyjnie kontrolowana

Dzięki wyżej wymienionym cechom ogrzewanie radiowfalowe ma następujące zalety:

 • wysoka sprawność energetyczna: energia elektromagnetyczna jest przekazywana bezpośrednio do całości produktu oraz natychmiast i całkowicie wykorzystana do procesu ogrzewania; Ponadto transfer energii nie jest zależny od zmiennych parametrów takich jak wymiary i gęstości produktu;
 • znakomita jakość podgrzewanego/suszonego produktu: wszystkie problemy powodowane normalnie przez zjawisko przewodzenia ciepła są całkowicie wyeliminowane, a więc produkt jest ogrzewany równomiernie i łagodnie, bez ryzyka przypalenia lub nierównomiernego ogrzewania

Kontakt z nami

tel.: +48 666 322 670

Formularz kontaktowy

Technologia nagrzewania mikrofalowego stała się bardzo popularna w ciągu ostatnich 15 lat, jednak nie jest ona wolna od wad. Równocześnie rozwijane były systemy radiofalowe oparte na podobnej zasadzie, lecz o innej częstotliwości fal. Dzięki niższej częstotliwości systemów radiofalowych osiągnięto szereg zalet w porównaniu do nagrzewania w urządzeniach mikrofalowych.
Zalety urządzeń radiofalowych wobec urządzeń mikrofalowych:

 • Jednorodne ogrzewanie, niezależnie od rozmiarów i kształtu produktu
 • Brak przegrzewania punktowego i ryzyka przypaleń
 • Samoregulacja wydzielanej mocy w zależności od poziomu wilgotności
 • Tańsza eksploatacja: komponenty systemu opartego o technikę radiofalową są mniej skomplikowane i ogólnie tańsze, ponadto posiadają wyższą sprawność układu generatora pola elektromagnetycznego
 • Bezpieczniejsza eksploatacja: fale radiowe nie są tak niebezpieczne dla żywych organizmów jak mikrofale, generują też mniejsze nakłady na kontrolę ekranowania urządzenia
 • Łatwiejsza eksploatacja: produkty mogą zachodzić na siebie, leżeć jeden na drugim, a fale radiowe nagrzeją jednakowo każdy z produktów

Liczne zalety występują także w odniesieniu do ogrzewania rezystancyjnego (Ohmic, 50 Ohm, itp.).

Tunele suszące do wypieków

Suszenie radiofalowe wyrobów piekarskich, szczególnie cukierniczych, bezpośrednio po wyjściu z pieca piekarniczego pozwala na poprawienie kruchości, trwałości, a przede wszystkim pozwala skrócić proces pieczenia, zredukować ryzyko nadmiernego spieczenia powierzchni produktu, ujednolicić poziom wilgotności produktu do pożądanego poziomu. W wielu przypadkach zastosowanie suszenia radiofalowego przynosi znaczące korzyści jakościowe i ekonomiczne. W wielu przypadkach, w zależności od charakterystyki produktu i konkretnych celów procesu termicznego, zapewniając wymaganą energię za pomocą pola elektromagnetycznego zamiast tradycyjnego systemu opartego o przewodzenie ciepła, konwekcję lub promieniowanie, może przynieść różne korzyści technologiczne i ekonomiczne. Zdarza się, że ogrzewanie za pomocą fal elektromagnetycznych pozwoli osiągać wyniki, które nie mogą być osiągnięte w żadnym przypadku w tradycyjnym piecu piekarniczym.

Czytaj dalej

Opis

W ciągu ostatnich lat technologia radiofalowa (RF) staje się coraz bardziej akceptowaną i niezawodną metodą suszenia produktów piekarniczych. Technologia ta jest dedykowana do produkcji wyrobów cukierniczych: ciastek, biszkoptów, bezów, paluszków, itp. Suszarnie radiofalowe okazały się bardzo skuteczne jako wyposażenie pieca piekarniczego do kontrolowania zawartości wilgoci produktu, zwłaszcza równomiernego podsuszania, co daje dodatkowe korzyści dla wydajności i jakości. Dzięki zastosowaniu tuneli suszących RF czas przebywania w piecu do pieczenia może być skrócony tak, że w rezultacie szybkość linii produkcyjnej może być odpowiednio zwiększona. Energia wielkiej częstotliwości usuwa nadmiar wilgoci z produktu szybko i skutecznie, bez powodowania nadmiernego wypieczenia (nadmierne brązowienie) powierzchni.

Techniczne podstawy aplikacji

W piecu do pieczenia, po fazie "wzrostu" i faktycznego "pieczenia", co najmniej jedna trzecia długości pieca (ostatniej część) jest dedykowana do nadawania koloru i suszenia produktu.
Gdy produkt traci wilgoć jego przewodność cieplna spada i odparowanie spowalnia. Odparowanie jest jeszcze bardziej spowalniane przez wytworzenie skorupy, która działa zarówno jako barierę przenikania ciepła i masy.

Usunięcie nadmiaru wilgoci z końcowego produktu jest zatem trudnym zadaniem: w konwencjonalnym piecu usunięcie nadmiaru wilgoci bez ryzyka przebarwienia (nadmiernego przypieczenia) jest trudne i rodzi ryzyko wyprodukowania wyrobu niezgodnego ze specyfikacją. Nadmierne przypieczenie zostało również uznane za jedną z przyczyn powstawania substancji rakotwórczych tworzących się podczas gotowania, pieczenia i smażenia produktów spożywczych bogatych w węglowodany. Jednocześnie różnica wilgoci pomiędzy centrum i skorupy może generować naprężenia wewnątrz produktu, w trakcie i po schłodzeniu, które mogą powodować pęknięcia produktu, nawet bez wpływu sił zewnętrznych.

Jest to etap, w którym suszenie radiofalowe po wypieku ma największą wartość.

Pole elektromagnetyczne RF, ze względu na jego zdolność do przenoszenia energii do wyrobu objętościowo i selektywnie, w zależności od lokalizacji wilgoci, będzie pokonywać niską przewodność cieplną oraz barierę cieplną zewnętrznej skorupy i bezpośrednio suszyć bardziej wilgotny środek produktu bez naruszania pożądanego koloru.

W praktyce, połączączenie tradycyjnego pieca z tunelem radiofalowym umożliwia pełną kontrolę procesu pieczenia: wzrost, pieczenie i barwienie produktu odbędzie się w tradycyjnym piecu, natomiast ostatni etap suszenia odbędzie w urządzeniach radiofalowych z zauważalnymi korzyściami w zakresie oszczędności energii, czasu trwania procesu i jakości produktu końcowego.

Zalety urządzenia

Niektóre cechy wyróżniające suszarnie do pieczywa firmy STALAM

 • Opatentowany "podwójnej polaryzacji" układ elektrod.
  Firma STALAM opracowała i opatentowała specjalny system elektrody o "podwójnej polaryzacji", który jest w stanie wygenerować silnie skoncentrowane poziome pola elektromagnetyczne w cienkich produktach (powiedzmy, do około 20 mm grubości).
  Dzięki wyjątkowej strukturze pola między elektrodami osiągnięto:
  • Moc jest skutecznie przekazywana do produktu nawet przy niskich wartościach napięcia elektrod.
  • Możliwe wyładowania elektryczne z elektrod (iskrzenie) powodujące uszkodzenie produktu lub taśmociągu może być unikane.
  • Dzięki brakowi naptężeń wywoływanych przez wyższe napięcia osiągnięto dłuższą żywotność komponentów generatora radiofalowego.
 • Regulacja mocy przez nastawny kondensator
  W przeciwieństwie do innych urządzeń radiowych, gdzie ruch elektrody w górę i dół sterujące mocą, obwód sterowania mocą STALAM - zawierający kondensator nastawny znajdujący się w komorze generatora - reguluje moc wyjściową niezależnie od położenia elektrody w piecu (układ statycznych elektrod).
  Niektóre z zalety układu stałych elektrod:
  • Ponieważ nie jest konieczne ciągłe przesuwanie elektrod w piecu do góry i na dół w celu regulacji mocy, ryzyko rozbicia górnej elektrody z powodu awarii czujników krańcowych lub systemu napędowego jest całkowicie wyeliminowane.
  • Ze względu na brak części ruchomych wymagane są minimalne nakłady na konserwację pieca. Podczas czyszczenia pieca usunięcie resztek produktu jest prostą operacją wykonywaną bez demontażu elektrod.
  • Dzięki układowi stałych elektrod uzyskuje się szersze zakresy poziomów mocy, w odróżnieniu od jednostek wyposażonych w system zmiennej szczeliny powietrznej, gdzie moc jest czasami ograniczona przez wysokość produktu lub położenie wyłączników krańcowych.
  • Niska robocza gęstość mocy (delikatne suszenie)
   Gęstość mocy (kW / m2) jest zdefiniowana jako ilość energii doprowadzanej do produktu w obszarze elektrody w dowolnym czasie. Stosunkowo mała długość elektrody będzie narażać produkt na intensywną koncentrację energii w proporcjonalnie krótkim czasie przebywania w jej zasięgu. Efekt ten może powodować uszkodzenie niektórych rodzajów produktów i może prowadzić do słabych rezultatów suszenia. Specjalna konfiguracja pieca STALAM umożliwiła zwiększenie powierzchni elektrod i w rezultacie obniżenie do minimum gęstości mocy, co z kolei daje w wyniku łagodne suszenie produktu.

Główne zalety radiofalowej technologii suszenia po wypieku

 • Precyzyjne osiągnięcie pożądanej wilgotności produktu
 • Redukcja różnicy wilgotności między warstwami produktu
 • Równomierne rozłożenie wilgotności w produkcie
 • Ograniczenie brązowienia powierzchni i tworzenia się substancji rakotwórczych
 • Poprawa jednorodności smaku, koloru i jakości
 • Zmniejszenie problemów z pękaniem produktów
 • Poprawa okresu trwałości
 • Zwiększenie przepustowości konwencjonalnego pieca
 • Zmniejszenie wymagań powierzchni piekarni
 • Natychmiastowe i dokładne sterowanie procesem
 • Oszczędność energii

Zdjęcia

Filmy

Radiofalowe suszenie ciastek po wypieku

Przykładowe produkty

Oto lista niektórych produktów, które są suszone z powodzeniem przy użyciu tuneli radiofalowych po wypieku po tradycyjnych piekarnikach:

 • Płatki śniadaniowe
 • Herbatniki
 • Ciasteczka czekoladowe
 • Pierścienie kokosowe
 • Ptysie
 • Choux / Eklery
 • Bezy
 • Ciastka z płatków owsianych
 • Ciasto francuskie
 • Bułka maślana
 • Paluszki
 • Biszkopty
 • Wafle
 • Ciastka dla małych dzieci
 • Suchary
 • Przekąski
 • Obwarzanki
 • Biscotte
 • Grzanki
 • Pieczywo dietetyczne
 • Krakersy
 • Pieczywo chrupkie
 • Maca
 • Precelki